VOUCHER MÃ GIẢM GIÁ PET THINGS WEBSITE 04.05/2023

Ngày: 14/04/2023

 

Mã giảm giá (Voucher) với số lượng có giới hạn.

Gift Voucher with limited quantity.

 

Mã sẽ không sử dụng được nếu khách hàng không hợp lệ hoặc hết số lượng phát hành.

Gift Voucher only use for valid customer.

 

Mỗi khách hàng chỉ sử dụng được 1 mã giảm giá, giới hạn 1 khách hàng 1 lần sử dụng

Can use only one Promo Code each order each customer. One time only. Limited 1 account 1 time.

 

Vui lòng tạo tài khoản để sử dụng được Voucher

Please create an account before use Gift Voucher

 

Voucher giảm giá chỉ áp dụng cho khách hàng mới với 1 đơn hàng đầu tiên duy nhất

Special price voucher only use for new customer in your first order.

BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục