CIAO A-03 sốt Cá ngừ & Mực ống 85g / ホワイティ まぐろ白身 いか入り / Tuna meat with squid

35.000₫
Nhà sản xuất CIAO
Mã sản phẩm A-03

Sốt cá ngừ & mực ống. Tuna meat with Squid. Sản phẩm của Inaba - Nhật bản. http://www.inaba-petfood.co.jp/


Thêm vào yêu thích Đã yêu thích