13 sản phẩm

SmartHeart

Snack phômai viên. 3 vị: Sữa/Bơ/Gan

Snack viên. 3 vị

Thức ăn chó con & chó mẹ

Pate gà & gà tây

Pate bò & cừu

Cừu & cơm, chó >12 tháng

Thông tin dinh dưỡng

Thông tin dinh dưỡng

Gà nấu sốt, chó >12 tháng

Bò nấu sốt, chó >12 tháng

Thông tin dinh dưỡng

Hạt khô chó con, Bò & Sữa