12 sản phẩm

SmartHeart

Snack phômai viên. 3 vị: Sữa/Bơ/Gan

Snack viên. 3 vị

Pate Gà & Gan

Pate Bò & Gan

Thức ăn ướt cho chó con vị gà viên nấu sốt

Thức ăn ướt chó lớn Gà & Gan

Bò nấu sốt, chó >12 tháng

Hạt khô cho chó trưởng thành vị Bò

Hạt khô chó con, Bò & Sữa