CIAO churu skipjack 4R-105 Grilled tuna & scallop 12gx4

  • Giá:

    40,000₫

  • Cá ngừ nướng & sò điệp


CIAO churu skipjack 4R-105 Grilled tuna & scallop 12gx4

Còn hàng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Cá ngừ nướng & sò điệp

Hướng dẫn cho ăn