DoggyMan Rawhide Chicken 130g (10pcs)

  • Giá:

    55,000₫

  • Xương gặm ngắn vị Gà


DoggyMan Rawhide Chicken 130g (10pcs)

Còn hàng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Xương gặm ngắn vị Gà

Hướng dẫn cho ăn