Inaba IMC-153 Chicken Fillet Pudding 65g

  • Giá:

    30,000₫

  • Gà philê dạng pudding


Inaba IMC-153 Chicken Fillet Pudding 65g

Còn hàng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Gà philê dạng pudding