Lồng vận chuyển CF size lớn 7-12kg

  • Giá:

    680,000₫

  • 37*58*37cm

Hết hàng
Số lượng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

37*58*37cm

Hướng dẫn cho ăn