Munznie White knotted bone 2.5" (6.35cm) wrapped chicken breast

  • Giá:

    79,000₫

  • Xương sữa quấn gà


Munznie White knotted bone 2.5" (6.35cm) wrapped chicken breast

TRỌNG LƯỢNG
Còn hàng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Xương sữa quấn gà