Pedigree Tasty Bites Chewy 50g

  • Giá gốc:

    49,000₫

  • Giá:

    44,100₫

  • Tiết kiệm:

    4,900₫ (10%)

  • Snack viên nhai dai mềm, 3 vị.


Pedigree Tasty Bites Chewy 50g

VỊ
Còn hàng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Snack viên nhai dai mềm, 3 vị.