Petsimo Chicken topping Chicken Liver in jelly 70g

  • Giá:

    25,000₫

  • Gà phủ gàn gà


Petsimo Chicken topping Chicken Liver in jelly 70g

Hết hàng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Gà phủ gàn gà