Revolution Dogs 20- 40kg

  • Giá:

    270,000₫

  • 6 trong 1: trị Ve, Bọ chét, Rận tai, Giun đũa, Giun móc, Giun tim


Revolution Dogs 20- 40kg

Hết hàng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

6 trong 1: trị Ve, Bọ chét, Rận tai, Giun đũa, Giun móc, Giun tim