Sheba Perfect Portions CUTS in gravy Roasted Chicken 37.5gx2

  • Giá:

    42,000₫

  • Gà quay xắt miếng + Sốt


Sheba Perfect Portions CUTS in gravy Roasted Chicken 37.5gx2

Hết hàng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Gà quay xắt miếng + Sốt