Snack thịt viên 800g

  • Giá:

    200,000₫

  • 3 vị: Bò / Gà / Cá hồi


Bow Wow Soft Cube Jerky 800g Beef / Chicken / Salmon

VỊ
Còn hàng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

3 vị: Bò / Gà / Cá hồi