Temptations USA Tasty Chicken 180g (6.3oz)

  • Giá gốc:

    166,000₫

  • Giá:

    155,000₫

  • Tiết kiệm:

    11,000₫ (7%)

  • Snack Gà giòn, nhân mềm


Temptations USA Tasty Chicken 180g (6.3oz)

Còn hàng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Snack Gà giòn, nhân mềm