Zenith Soft Premium for Cat Hairball Control

  • Giá:

    232,000₫

  • Hạt mềm ngăn ngừa & trị búi lông


Zenith Soft Premium for Cat Hairball Control

Còn hàng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Hạt mềm ngăn ngừa & trị búi lông

Trọng lượng

Weight

(kg)

~2kg 2-4kg 6-8kg 6-8kg

Trọng lượng

Weight

(lbs)

 

~4lbs 4-9lbs 9-13lbs 13-18lbs

Lượng cho ăn

Feeding

(g)

~40g 40-70g 70-100g 100-130g