83 sản phẩm

Chén - Bát - Bình Ăn Uống

19*18*7cm

18*18*4cm, inox 13cm

35*22*2.5cm

33*17.5*5cm