TUYỂN DỤNG

Pet Things hiện cần tuyển các vị trí sau:

 

1. CỬA HÀNG PHÓ KIÊM THU NGÂN - BÁN HÀNG 

Địa điểm làm việc: Quận 10 (TP.HCM)

 

Thu nhập: 8,100,000 - 10,300,000 / tháng

 


2. NHÂN VIÊN THU NGÂN - BÁN HÀNG FULL TIME

Địa điểm làm việc: Quận 4 | Quận 10 (TP.HCM)

 

Thu nhập: 7,100,000 - 9,300,000 / tháng

 


3. NHÂN VIÊN BÁN HÀNG FULL TIME

Địa điểm làm việc: Quận 4 (TP.HCM)

 

Thu nhập: 6,800,000 - 9,000,000 / tháng