189 sản phẩm

Ăn vặt, Snack, Xương gặm, Bánh quy cho Chó

Viên snack sữa canxi

6 / 30 / 60 cây

Thông tin dinh dưỡng

5 hương vị: bò, gà, gà tây, thịt xông khói, xúc xích

Snack thịt sấy thơm ngon, dinh dưỡng

Bánh thưởng dạng que, vị thịt Bò

Bánh thưởng que mềm, Dâu

Bánh thưởng que mềm, Gà sấy 

Snack phômai viên. 3 vị: Sữa/Bơ/Gan

Snack que mềm, Thịt xông khói

Snack 2 vị trong 1 que

Bánh thưởng dạng que, vị Gan

Thông tin dinh dưỡng

Bánh thưởng dạng que, hương Sữa

Bánh thưởng que mềm, Việt quất

Snack que mềm, Pate gà

Bánh thưởng thanh mỏng, Gà