28 sản phẩm

Sheba

Lọc sản phẩm (28)

Set Gà & Cá ngừ, 12 hộp đôi (37.5gx2x12)

Cá ngừ phi lê nấu thạch đông

Sốt ức gà & tôm nấu sốt

Hết hàng

Cá ngừ nấu sốt

Cá ngừ & cá hồng nấu sốt

Cá ngừ phi lê & cá Shirasu nấu sốt

Cá Ngừ & Cá Hồi nấu sốt

Cá Ngừ & Cá Thu kèm sốt

Cá Ngừ nấu sốt

Cá Ngừ & Cua kèm sốt

Cá Ngừ, Gà & Bonito nấu sốt

Cá Ngừ & Cá Tráp nấu sốt

Cá Ngừ & Cua xé nấu sốt

Ức Gà hảo hạng nấu sốt