5 sản phẩm

Taste of the Wild

Hạt khô Bò rừng & Nai nướng

Hạt khô cho Chó Con, Cá hồi

Hạt khô heo rừng cho chó

Hạt khô cho mèo, Cá hồi vân & Cá hồi hun khói

Hạt khô cho mèo, Nai nướng & Cá Hồi xông khói