12 sản phẩm

Chó: Xổ giun sán

Lọc sản phẩm (12)

Viên ăn vị thịt Bò

Hết hàng

Nhỏ gáy trị nội ngoại ký sinh cho chó từ 10.1-20kg

Nhỏ gáy trị nội ngoại ký sinh cho chó từ 2.6-5kg

Hết hàng

Nhỏ gáy trị nội ngoại ký sinh cho chó từ 20-40kg

Hết hàng

Nhỏ gáy trị nội ngoại ký sinh cho chó từ 5.1-10kg

Nhỏ gáy trị nội ngoại ký sinh cho chó mèo con dưới...

Hết hàng

Tẩy giun sán & ngừa giun tim cho chó