14 sản phẩm

Chó: Xổ giun sán

Lọc sản phẩm (14)

Viên sổ giun cho chó

Tẩy giun sán & ngừa giun tim cho chó

Viên ăn vị thịt Bò

Nhỏ gáy trị nội ngoại ký sinh cho chó từ 5.1-10kg

Hết hàng

Nhỏ gáy trị nội ngoại ký sinh cho chó mèo con dưới...

Hết hàng

Viên ăn phòng/trị nội & ngoại ký sinh cho Chó

Nhỏ gáy trị nội ngoại ký sinh cho chó từ 2.6-5kg

Hết hàng

Hết hàng

Viên ăn vị thịt Bò

Hết hàng

Nhỏ gáy trị nội ngoại ký sinh cho chó từ 20-40kg

Hết hàng

Nhỏ gáy trị nội ngoại ký sinh cho chó từ 10.1-20kg

Hết hàng

Xổ giun dạng nước cho chó con

Hết hàng