22 sản phẩm

Búi lông (Hairball)

Gà & tôm + ngừa búi lông

Snack liếm, Cá ngừ (hairball)

Paté sốt ngừa búi lông

Snack ngừa/trị búi lông, gà

Hạt khô ngừa búi lông

Bò & Gan, ngừa búi lông

Sữa tắm suôn mượt chống rối lông

Gel trị/ngừa búi lông (hairball), thịt gà

Ngừa búi lông

Gel ngừa/trị búi lông (hairball), cá ngừ

Hết hàng

Cá ngừ, tôm + ngừa búi lông

Hết hàng

Hạt mềm ngăn ngừa & trị búi lông

Bánh thưởng gà ngừa búi lông

Hết hàng

Gel trị & ngừa búi lông

Hết hàng

Snack ngừa/trị búi lông, cá ngừ

Hết hàng