35 sản phẩm

INABA JAPAN (Nhật Bản) / いなば

Bổ sung dầu cá đẹp da lông, 4 hương vị

Snack mềm ẩm, 6 vị

Cá ngừ thịt đỏ

Hết hàng

Snack mềm, 5 vị.

Cá ngừ & cá hồi

Hết hàng

Món ăn nhẹ dạng thạch, 6 vị, gói 2 hũ x 35g

Hết hàng

Cá ngừ & cá bơn

Hết hàng

Cá ngừ

Cá ngừ & cua

Cá ngừ miếng & cá ngừ lát

Dạng thạch, 3 vị, túi 10 hũ x 35g

Snack cây dài nhân kem, Gà. 2 vị

Que thạch mềm từ gà, gân bò. 4 vị

6 vị. 7 túi nhỏ 27g

Hết hàng

Hết hàng

Hết hàng

Cá ngừ & shirasu Nhật

Hết hàng

Cá ngừ trắng