Thông tin hàng order

Hàng order là hàng không có sẵn. Khách Hàng cần thanh toán trước (50-100%) và không thể hủy đơn hàng sau khi đã đặt mua. Thời gian giao hàng từ 3 đến 5 ngày kể từ ngày thanh toán.