Thông tin hàng quốc tế

Hàng quốc tế là hàng không có sẵn, được nhập từ nước ngoài. Khách Hàng cần thanh toán trước (50-100%) và không thể hủy đơn hàng sau khi đã đặt mua. Thời gian giao hàng từ 14 đến 21 ngày (*) kể từ ngày thanh toán.

 

(*) Do tình hình dịch COVID-19, thời gian hàng về trong giai đoạn này sẽ + thêm 10 ngày