TUYỂN DỤNG

Pet Things hiện cần tuyển các vị trí sau:
 

1. CỬA HÀNG PHÓ KIÊM THU NGÂN - BÁN HÀNG 

Địa điểm làm việc: Quận 10 (TP.HCM)
 
Thu nhập: 8,100,000 - 10,300,000 / tháng
 
Địa điểm làm việc: Quận 4 | Quận 10 (TP.HCM)
 
Thu nhập: 7,100,000 - 9,300,000 / tháng
 
Địa điểm làm việc: Quận 4 (TP.HCM)
 
Thu nhập: 6,800,000 - 9,000,000 / tháng