Ciao 50g IC-231 Cá ngừ nướng & Gà, vi cá, Sò điệp nấu thạch

  • Giá:

    20,000₫

  • Vị cá ngừ, ngao & cá ngừ sọc Vị cá ngừ, ngao 


Ciao 50g IC-231 Grilled tuna flake in jelly wt scallop & slice bonito

Số lượng
Còn hàng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Vị cá ngừ, ngao & cá ngừ sọc Vị cá ngừ, ngao