Frontline Plus cho chó nhỏ dưới <10kg thuốc nhỏ gáy trị ve rận và trứng ấu trùng

  • Giá:

    150,000₫

  • Giá gốc:

    170,000₫

  • Tiết kiệm:

    (-12%)

  • Nhỏ gáy trị ve rận cho chó <10kg

Số lượng
Còn hàng
Số lượng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Nhỏ gáy trị ve rận cho chó <10kg