Pate mèo Nekko Tuna topping Shirasu 70g

  • Giá:

    18,000₫

  • Cá ngừ phủ cá cơm shirasu

Số lượng
Còn hàng
Số lượng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Cá ngừ phủ cá cơm shirasu