Royal Canin Veterinary Canine Hepatic 1.5kg

  • Giá:

    331,000₫

  • Cho chó bệnh gan mãn tính 


Royal Canin Veterinary Canine Hepatic 1.5kg

Hàng order

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Cho chó bệnh gan mãn tính 

Hướng dẫn cho ăn