6 sản phẩm

Kelly & Co's: KELLY AND COMPANION LTD. Thailand

Lọc sản phẩm (6)

Thịt sấy nhuyễn dùng để rắc lên thức ăn

Gà / Cá hổi & Vịt

100% thịt sấy thật (cá hồi, ức gà, cá sấu)

thịt sấy nhuyễn dùng để rắc lên thức ăn

100% thịt sấy thật (cá hồi, cá ngừ, hải sản, ức gà)

Hết hàng