Kelly & Co's Dinner Booster Thịt Sấy Nhuyễn Rắc Hạt Cho Chó 50g

  • Giá:

    80,000₫

  • thịt sấy nhuyễn dùng để rắc lên thức ăn

VỊ
Còn hàng
Số lượng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

thịt sấy nhuyễn dùng để rắc lên thức ăn