11 sản phẩm

Boehringer Ingelheim Animal Health, Đức (MERIAL cũ)

Nhỏ gáy trị ve rận ở mèo

Viên ăn vị thịt Bò

Viên ăn phòng/trị Ve, Rận, Bọ Chét Chó

Xịt trị ve rận chó, mèo

Nhỏ gáy trị ve rận cho chó <10kg

Hết hàng

Viên ăn vị thịt Bò

Hết hàng

Viên ăn phòng/trị nội & ngoại ký sinh cho Chó

Nhỏ gáy trị ve rận cho chó 10-20kg

Hết hàng

Nhỏ gáy trị ve rận cho chó 40-60kg

Hàng order

Nhỏ gáy trị ve rận cho chó 20-40kg

Hết hàng