117 sản phẩm

Purina

Pate Bò/Gà/Gà tây & Ngỗng

Pate/Thịt miếng + Kem Sữa, 3 vị

Gà/Gà Tây/Cá + Phômai kèm sốt

Pate Cá hồi cho mèo con

Pate Gà tây cho Mèo con

Pate cho mèo con, thùng 24 lon (4 vị)

Gà & Bò nướng nấu sốt

Sốt thịt/cá nướng, 8 vị

Bò nướng kèm sốt

Gà nướng kèm sốt

Sốt nướng Cá biển & Cá ngừ

Gà nướng kèm sốt

Hải sản nướng kèm sốt

Gà tây nướng kèm sốt

Thùng 12 lon (4 vị) cho mèo >7 tuổi

Cá ngừ bằm kèm sốt cho mèo >7 tuổi

Mèo lớn. Cá ngừ nấu thạch đông

Hết hàng