Bánh thưởng / snack chó Jerhigh Chicken Jerky 50g

  • Giá:

    39,000₫

  • Giá gốc:

    45,000₫

  • Tiết kiệm:

    (-13%)

  • Bánh thưởng que mềm, Gà sấy 

Hết hàng
Số lượng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Bánh thưởng que mềm, Gà sấy