FURminator Deshedding lược chải lấy lông chết cho chó lông ngắn <9kg

  • Giá:

    506,000₫

  • Giá gốc:

    633,000₫

  • Tiết kiệm:

    (-20%)

  • Lược cho chó lông ngắn, <9kg

Còn hàng
Số lượng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Lược cho chó lông ngắn, <9kg