Jerhigh Beef Grilled & Carrot In Gravy 120g

  • Giá:

    29,000₫

  • Thông tin dinh dưỡng

Jerhigh Beef Grilled & Carrot In Gravy 120g

Hết hàng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Thông tin dinh dưỡng
Hướng dẫn cho ăn