Jerhigh Roasted Duck in Gravy 120g

  • Giá:

    29,000₫

  • Vịt quay kèm sốt


Jerhigh Roasted Duck in Gravy 120g

Hết hàng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Vịt quay kèm sốt

Hướng dẫn cho ăn