Jerhigh Roasted Duck in Gravy 120g

  • Giá:

    29,000₫

  • Thông tin dinh dưỡng

Jerhigh Roasted Duck in Gravy 120g

Còn hàng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Thông tin dinh dưỡng
Hướng dẫn cho ăn