Jerhigh Strip 70g

  • Giá:

    45,000₫

  • Gà thanh mỏng

Jerhigh Strip 70g

Còn hàng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Gà thanh mỏng