Snack Chó MunzNie MS067 Bò Quấn Que Da Bò Giòn 8 Cây

  • Giá:

    65,000₫

  • Thông tin dinh dưỡng
Hết hàng
Số lượng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Thông tin dinh dưỡng
Hướng dẫn cho ăn