Pate mèo Nekko Gold Tuna topping Katsuobushi in Jelly 70g

  • Giá:

    24,000₫

  • Cá ngừ phủ cá ngừ bào kèm sốt

Còn hàng
Số lượng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Cá ngừ phủ cá ngừ bào kèm sốt