Nekko Gold Tuna topping Scallop in Gravy 70g

  • Giá:

    24,000₫

  • Cá ngừ phủ Sò điệp, kèm sốt


Nekko Gold Tuna topping Scallop in Gravy 70g

Còn hàng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Cá ngừ phủ Sò điệp, kèm sốt