Sheba Tuna & Bream in gravy 70g

  • Giá:

    25,000₫

  • Cá Ngừ & Cá Tráp nấu sốt


Sheba Tuna & Bream in gravy 70g

Trọng lượng
Còn hàng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Cá Ngừ & Cá Tráp nấu sốt