Sheba Tuna, Chicken & Bonito in gravy 70g

  • Giá:

    25,000₫

  • Cá Ngừ, Gà & Bonito nấu sốt


Sheba Tuna, Chicken & Bonito in gravy 70g

Hết hàng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Cá Ngừ, Gà & Bonito nấu sốt