SmarHeart Cheddar Cube - Snack Phô Mai Viên Cho Chó 50g

  • Giá:

    33,000₫

  • Giá gốc:

    39,000₫

  • Tiết kiệm:

    (-15%)

  • Snack phômai viên. 3 vị: Sữa/Bơ/Gan

VỊ
Còn hàng
Số lượng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Snack phômai viên. 3 vị: Sữa/Bơ/Gan