Pate Chó Con SmartHeart Puppy Chicken 130g

  • Giá:

    22,000₫

  • Thức ăn ướt cho chó con vị gà viên nấu sốt
Còn hàng
Số lượng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Thức ăn ướt cho chó con vị gà viên nấu sốt