Sheba Perfect Portions Cuts Savory Mixed Grill in Gravy 37.5gx2

  • Giá:

    42,000₫

  • Hỗn hợp thịt miếng + sốt


Sheba Perfect Portions Cuts Savory Mixed Grill in Gravy 37.5gx2

Hết hàng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Hỗn hợp thịt miếng + sốt