Pate Chó Pedigree Smoky Beef And Chicken In Gravy

  • Giá:

    20,000₫

  • Pate chó trưởng thành, Bò xông khói & Gà nấu sốt

Hết hàng
Số lượng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Pate chó trưởng thành, Bò xông khói & Gà nấu sốt