CIAO IC-216 Chicken Fillet+Maguro topping with Dried Bonito 40g

  • Giá:

    14,000₫

  • Gà + Maguro phủ Cá ngừ sấy


CIAO IC-216 Chicken Fillet+Maguro topping with Dried Bonito 40g

Hết hàng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Gà + Maguro phủ Cá ngừ sấy