CIAO IC-205 Súp đặc Gà phi lê & Sò điệp 40g

  • Giá:

    14,000₫

  • Sò Điệp


CIAO IC-205 Fillet Chicken & Scallop 40g

Số lượng
Còn hàng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Sò Điệp